Baigiamoji projekto konferencija Pamplonoje (Ispanijoje)

Paskutinis KEYCOACH partnerių susitikimas bei baigiamoji konferencija įvyko rugsėjo 16-17 dienomis. Renginyje bei darbiniame susitikime dalyvavo partneriai iš Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos, Portugalijos, Belgijos bei Lenkijos (deja, partneris ENTER prisijungti negalėjo). Susitikimo metu kiekvienas iš partnerių peržvelgė savo koordinuotus darbo paketus, detaliai pristatė svarbiausius jų kontekste pasiektus rezultatus.

Justina (SIC) pristatė darbo paketą WP2, t. y atliktą švietimo ir mokymo poreikių analizę, mokymų poreikio įvertinimui naudotą instrumentą bei jo rezultatus, mokymų programą bei SIC parengtas ataskaitas. Laura (AIN) aptarė likusius, - WP3, WP4, WP5, WP6, WP7 darbo paketus. Natalia Bellostas su partneriais pasidalino informacija apie tai, kuo remiantis buvo vertinama projekto veikla/ procesas bei kokie galutiniai šio vertinimo rezultatai. Lukasz (Danmar) pademonstravęs internetinę platformą, klausė partneių, kaip dar galima būtų patobulinti šį galutinį produktą, partneriai noriai dalinosi idėjomis ir pasiūlymais. Susitikimą baigė Laura, apžvelgusi, kokius darbus ir kada dar reikia atlikti/ dokumentus parengti, siekiant tinkamai parengti galutinę projekto ataskaitą.