KEYCOACH tikslai

Pagrindinės bendrosios kompetencijos tampa vis svarbesnės atsižvelgiant į besikeičiančią darbo rinką, bet mažiau sistemiškai akcentuojamos daugumoje profesinio rengimo sistemų, orientuotų į bendrąjį lavinimą. Iš dalies šis iššūkis yra susijęs su profesijos mokytojų ir mokymų vadovų švietimu.

KEYCOACH projektas tiesiogiai sprendžia šį klausimą, nes jos pagrindinis tikslas yra suteikti profesijos dėstytojams ir mentoriams reikalingų gebėjimų ir žinių, tuo pačiu sudaryti galimybę jų studentams įgyti, vystyti, palaikyti ir tobulinti minkštuosius įgūdžius, susijusius su pagrindinėmis bendrosiomis kompetencijomis.

KEYCOACH taip pat siekia gerinti profesinio ugdymo sistemos kokybę ir inovatyvumą apmokydami profesinio rengimo mokymų vadovus ir mentorius koučingo metodų, skatinant įdiegti nuolatines koučingo programas ir sukuriant naujus pagrindinių „minkštųjų“ įgūdžių kompetencijų mokymo kursus profesinio rengimo studentams.

Mokymo programa, integruota į KEYCOACH projektą, yra labai novatoriškas mokymo kursas vidurinių mokyklų mokymų vadovams ir jie gali naudoti koučingą ugdydami savo mokinius minkštuosius įgūdžius.

KEYCOACH projekto tikslai bus pasiekti bendradarbiaujant septyniems partneriams iš septynių narių šalių: Ispanijos, Flandrijos (Belgija), Portugalijos, Lietuvos, Rumunijos, Lenkijos ir Austrijos. Partneriai į projekto vykdymą įtraukia koučingo ekspertus, profesinio ugdymo paslaugų teikėjus, e-mokymo paslaugų kūrėjus ir teikėjus bei komunikacijos ekspertus.

Projekto partneriai kartu dirbs 24 mėnesius pagal numatytą planą. AIN organizacijos pateikta originali medžiaga bus adaptuota, pertvarkyta, išversta ir suskaitmeninta tam, kad taptų esmine naujai sukurtos Mokymų programos dalimi. Ji parengta remiantis nustatytais penkių šalių poreikiais ir bus pateikta kaip atvira savarankiško mokymosi programa, paremta informacinių technologijų naudojimu.
Numatomas KEYCOACH poveikis yra:

  • Profesinio rengimo mokytojų, apmokytų Mokymo programa, įgūdžių, reikalingų skatinti savo studentų bendrąsias kompetencijas, įgijimas
  • Profesinio rengimo sistemos kokybės ir inovatyvumo tobulinimas
  • Profesinio rengimo mokytojų mokymo(-si) poreikio skatinimas. Bendrųjų kompetencijų žinomumo didinimas ES lygiu.