Tikslinės grupės

KEYCOACH projekto tiesioginė tikslinė grupė bus profesinio rengimo naudą mokymuose gausiantys mokymų vadovai ir mentoriai. Jie bus apmokomi pilotinėse studijose, kuriose bus naudojama koučingo e-mokymų programa.

Netiesioginė KEYCOACH projekto tikslinė ilgalaikė grupė bus profesinio rengimo mokiniai, kurie patirs naudą iš mokymų vadovų vedamų koučingo kursų. Tokiu būdu projektas siekia suteikti pagalbą profesinio rengimo mokiniams pereinant iš švietimo sistemos į darbo rinką, suteikdamas galimybę įgyti ir naudotis minkštaisiais įgūdžiais, nuostatomis ir kompetencijomis, kurie skatins jų asmeninį tobulėjimą.

Kitos tikslinės grupės:

  • Mokyklos: bus informuotos apie Keycoach mokymo programą prieš prasidedant pilotinėms studijoms ir bus informuojamos apie galutinius rezultatus projekto pabaigoje.
  • Profesinio rengimo mokytojų asociacijos ir sąjungos: bus informuojamos apie KEYCOACH projekto tikslus ir rezultatus KEYCOACH viešinimo priemonių pagalba. Jų bus prašoma informuoti narius apie KEYCOACH mokymo programą.
  • Regionų administracijos (švietimo skyriai): bus informuojamos apie KEYCOACH projekto tikslus ir rezultatus KEYCOACH viešinimo priemonių pagalba.
  • Profesinio rengimo organizatoriai, mokytojų rengimo organizatoriai. \
  • Nacionalinės/ regioninės organizacijos susijusios su profesiniu rengimu.
  • Vietinės profesinio rengimo mokytojų švietimo ir mokymo organizacijos. Jos bus kviečiamos dalyvauti baigiamajame seminare Ispanijoje.
  • Visi ES piliečiai: jie bus informuoti apie KEYCOACH projektą internetiniame puslapyje.